Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

субота, 10 грудня 2022 р.

10 грудня - Міжнародний день прав людини.

10 грудня - Міжнародний день прав людини. У сучасному цивілізованому світі права людини кваліфікують за цілою низкою напрямів. Це особисті права, які передбачають недоторканність особи і житла, власності та конфіденційності листування та права на об’єктивний суд. Соціальні права, що передбачають права на свободу праці, охорону сім’ї та дитинства, захисту батьківських прав, здоров’я і соціальної справедливості. Політичні права це про свободу совісті і рівність усіх перед законом, свободу друку і свободу слова, свободу зібрань та право на протест. Є також і економічні права - свобода розвитку і функціонування промисловості і торгівлі, свобода пересування та розпорядження власністю на свій розсуд. Культурні права включають в себе свободу мистецтв і наук, свободу викладання і право на освіту, а також право на використання у всіх цих процесах своєї рідної мови. Все це узагальнено і взято на озброєння як демократичні цінності. Здавалося б чого ще не вистачає сучасній людині для життя і розвитку? Але дослідження соціологів доводять: навіть «найпросунутіші» в дотриманні прав і свобод людини країни не можуть похвалитися ідеальними умовами практичної реалізації цих прав у суспільстві, а що казати про ті країни, де демократичні цінності досить умовне поняття.

 Після закінчення Другої світової війни міжнародне співтовариство усвідомило всі жахи зневаги прав і свобод людини, об’єдналося в цих загальнолюдських поняттях і Генеральною Асамблею ООН 10-го грудня 1948-го року була прийнята Загальна декларація прав людини. Пізніше, в 1950-му році всім зацікавленим державам і організаціям було запропоновано відзначати цю дату як всесвітній День прав людини. Його Відзначають щорічно відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/423 (V).

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатує: «Збройний напад Російської Федерації на Україну справив руйнівний вплив на здійснення прав людини по всій країні.» Українці виборюють і найголовніше право - право на життя. Для того, щоб ворог відповів за злочини, їх треба задокументувати. А щоб відстояти свої права (у часі війни, у мирний час, чи то під час пандемій ) треба в першу чергу про них знати і не порушувати прав інших людей. Дізнатися більше про права людини ви зможете з нашої добірки "Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні".

342(477)

Ф33  

Федоренко, Владислав Леонідович.  Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні : монографія / В. Л. Федоренко ; Наук.-дослід. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності. — Київ : Ліра-К, 2020. — 138 с.

Наукове видання присвячено проблемам теорії та практики утвердження, гарантування та захисту конституційних прав і свобод людини в Україні. Висвітлюється генезис політико-правової думки і міжнародної та конституційної правотворчої та правозастосовної практики у сфері основоположних прав людини і громадянина, а також поняття цієї ключової категорії конституційного права. Аналізуються основні, найбільш поширені класифікації конституційних прав і свобод людини та громадянина та наводиться їх система. Подано комплексну характеристику основних видів конституційних прав і свобод людини. Висвітлюються питання гарантування та захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні. Приділено увагу змісту та процедурним аспектам захисту конституційних прав і свобод людини в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Монографія розрахована на науковців, правозахисників, а також усіх, хто цікавиться конституційними правами і свободами людини та їх захистом в Україні

94(477)

М65  

Місто, з якого почалася війна : [зб. дослідж. присвячена проблемі порушень прав людини у Слов'янську] / авт.: Е. Бардяк [та ін.] ; за заг. ред. А. Удовенка. — Вид. 2-ге, допов. — Київ : Ямчинський О. В., 2020. — 252 с. : іл.

Збірка досліджень присвячена проблемі порушень прав людини у Слов’янську та відновлення миру на Сході України в 2014–2018 роках. В основі книги – свідчення цивільних осіб, які стали свідками порушень прав людини чи постраждали внаслідок воєнних дій у місті у квітні-липні 2014 року. У збірці проаналізовано функціонування незаконних в’язниць, переслідування мешканців міста за релігійні переконання, залучення неповнолітніх осіб до збройних формувань, питання примусової праці та торгівлі людьми в місцях несвободи, проблеми обстрілів та мінування об’єктів цивільної інфраструктури. Розглянуто також розгортання проросійської пропаганди в місті, проблеми доступу до медичної допомоги під час окупації та пошуку шляхів примирення після відновлення урядового контролю над Слов’янськом.

342(477)

З-12  

Забезпечення прав і свобод людини в Україні в умовах поширення коронавірусної інфекції (COVID-19): особливості і шляхи удосконалення / Центр Разумкова. — Київ : Заповіт, 2020. — 62 с : табл.

Важливу роль у процесі становлення України як демократичної, соціальної та правової держави відведено забезпеченню прав і свобод людини, зокрема створенню гідних умов її життя. Саме тому права і свободи людини та їх гарантії покликані визначати зміст і спрямованість діяльності сучасної Української держави, всіх її органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб. При цьому, сама держава безпосередньо зобов’язана відповідати перед громадянами за свою діяльність загалом і, особливо, за утвердження та забезпечення прав і свобод людини, оскільки саме останнє визначено її головним конституційним обов’язком (статті 3, 5, 19 Конституції України). Однак, нові виклики та загрози, які повстали перед нашою державою останніми роками, суттєво ускладнили процес виконання нею її конституційних обов’язків. Віднедавна до таких явищ додалося ще й масове поширення коронавірусної інфекції (COVID-19). Останнє дуже швидко призвело до суттєвих змін у політико-правовому та суспільно-економічному житті країни. З видання ви дізнаєтеся про забезпечення прав і свобод людини в Україні в умовах поширення коронавірусної інфекції (COVID-19): особливості і шляхи удосконалення, головні висновки з соціологічного опитування, боротьбу з епідемією COVID-19 та дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні та основні заходи вищих владних інститутів України у 2020р., спрямовані на боротьбу з COVID-19, якими запроваджувалися або скасовувалися обмеження прав і свобод громадян і рішення Конституційного Суду України No10 від 28 серпня 2020р

341

П69   

Практика застосування європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стаття 6 та стаття 1 Першого Протоколу : практ. посіб. /  упоряд.: В. Я. Погребняк, С. О. Кравцов. — Харків : Право, 2018. — 196 с.

У посібнику надаються витяги із рішень Європейського суду з прав людини щодо застосування ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та ст. 1 Першого Протоколу до Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

67

З-18  

Закладинки  : посібник з протидії мові ненависті онлайн через освіту з прав людини / автори та редактори: Е. Кін, М. Георгеску. — [Б. м.] : [б. в.], 2016. — 212 с.

Посібник «Закладинки» — це прекрасний інструмент, призначений зупинити мову ненависті і посилити значення прав людини. У вас може виникнути запитання: «Чому ми повинні цим перейматися? Невже людина не має права вільно висловлювати свою думку в демократичному суспільстві?» Це правда, що свобода вираження поглядів є фундаментальним правом людини, і це стосується й ідей, які можуть ображати, шокувати чи непокоїти інших. Але дотримання цього права передбачає чіткі обов’язки та відповідальність. Мова ненависті — це не «захищена» мова. Слова ненависті можуть призвести до злочинів на ґрунті ненависті в реальному житті, і такі злочини вже зруйнували і забрали життя занадто великої кількості людей.

Навчання правам людини, про права людини і задля прав людини є наріжним каменем для дотримання прав людини у процесах змін, з якими стикаються наші суспільства. А особливо це важливо для дітей і молоді, яким сьогодні потрібна медіа-освіта та навчання медіа-грамотності.

Нехай наші права і свободи починаються з нашого дотримання їх по відношенню до наших ближніх! Слідуючи принципам поваги та активної громадянської позиції ми будуємо майбутнє не тільки для нас самих, але і для наших нащадків.

Немає коментарів:

Дописати коментар