Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

четвер, 2 березня 2023 р.

Справді народний педагог.

 

(до 200-річчя від Дня народження Костянтина Ушинського (1823 — 1871), педагога, реформатора шкільної освіти)

Ім¢я Костянтина Ушинського вписано до золотої скарбниці світової і вітчизняної педагогіки. За масштабністю педагогічної думки Костянтин Ушинський  не мав рівних серед своїх сучасників.

Постійний інтерес до ідей великого педагога та прогресивного громадського діяча 19 століття сьогодні викликаний необхідністю осмислення глибинних зв¢язків педагогічних явищ у їхній цілісності й взаємодії в загальнокультурному історичному контексті.

Він приділяв велике значення мові народу, адже, за його словами, «якщо вимерла мова в устах народу, вимер і народ». Педагог обстоював думку, що кожний народ має право мати школу рідною мовою, засуджував царизм за заборону вивчення української мови у школах на українських землях. Ушинський вважав: Людина, з дитинства позбавлена рідної мови, є непотрібним членом суспільства, вона ніколи не зрозуміє народ, залишиться людиною без Батьківщини, яку б маску патріотизму вона не надягала пізніше. Про це дізнаємося зі статті доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України Алли Богуш «Рідномовна концепція Костянтина Ушинського», опублікованій у третьому номері журналу «Дошкільне виховання» за 2014 рік. Він визначив основні шляхи й засоби розвиваючого навчання, був поборником класно-урочної системи навчання, врахування вікових і психологічних особливостей дітей. Він надавав важливого значення праці у психологічному та фізичному розвитку людини, вказував на керівну роль школи й особи вчителя у вихованні дітей.

Ушинський склав підручники для початкового навчання. 1861 року вийшов «Дитячий світ і Хрестоматія», 1864 року - «Рідне слово», в яких науковий рівень знань поєднувався з доступністю, яскравістю викладу та служив завданням морального й естетичного виховання. Однак, основною фундаментальною працею науковця вважається психолого-педагогічний та філософський тритомний твір — «Людина, як предмет виховання». У нього вчилися найкращі грузинські, вірменські, фінські, татарські та болгарські педагоги.

Батько Костянтина Ушинського, Дмитро Григорович, був дрібномаєтним дворянином, який задовго до скасування кріпацтва відпустив своїх селян на волю. У 1832 отримав призначення на суддівство до Новгород-Сіверського, де у невеликій заміській садибі на березі Десни і оселилася родина. Мати, Любов Степанівна Гусак-Капніст, яка належала до українського шляхетського роду грецького походження та була онукою українського письменника Василя Васильовича Капніста, померла, коли синові було 11 років. Але саме вона пробудила у ньому допитливість, інтерес до читання, прищепила любов до України, української мови й культури. Цю любов педагог проніс через усе своє життя. І хоча Костянтин Ушинський писав свої праці російською мовою, він належить до плеяди славетних українських педагогів, належить Україні, з якою завжди був кровно і духовно зв’язаний. Ушинський стверджував рішуче: “Ні, я українець: рід наш старовинний, дворянський. Всі родичі, діди, дядьки і батьки були українцями, народилися й поховані в українській землі”.

Особливості сімейного виховання в родині Ушинських, а також вплив освітнього середовища та макросередовище як фактор розвитку його особистості дослідила кандидат психологічних наук Вікторія Виноградова. Результати дослідження викладені у монографії  «Генеза творчих здібностей видатних науковців (Володимира Івановича Вернадського, Іллі Ілліча Мечнікова, Костянтина Дмитровича Ушинського». Праця видана Таврійським національним університетом імені Вернадського. Побачила світ у київському видавництві «Ліра-К» 2020 року.

159.9

В49  

Виноградова, В. Є. Генеза творчих здібностей видатних науковців (В. І. Вернадського, І. І. Мечникова, К. Д. Ушинського) : монографія / В. Є. Виноградова ; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Київ : Ліра-К, 2020. — 238 с.

У монографії також висвітлені особливості творчого потенціалу та здібностей видатних науковців у онтогенезі, їх зміст, структура на різних вікових етапах у світлі освітніх, виховних завдань, а також суспільних потреб. Розглядаються соціально-економічні та політичні умови, аналізується вплив сім’ї та освітніх установ на розвиток творчих здібностей Вернадського, Мечникова і Ушинського.

Міцний фундамент знань і шанобливе ставлення до науки дало Ушинському навчання в Новгород-Сіверській гімназії, яку він закінчив у 1840 році. Здобувши середню освіту, Ушинський вступає до Московського університету на юридичний факультет та закінчує його з відзнакою. У цьому ж році Рада університету присудила йому ступінь кандидата юриспруденції.

У 1846 році він стає виконуючим обов’язки професора камеральних наук кафедри енциклопедії законознавства, державного права і науки фінансів в Демидівському ліцеї в Ярославлі. Але відмінність в педагогічних поглядах з керівництвом ліцею призвела до відставки Костянтина Дмитровича. Молодий професор швидко завоював симпатії учнів. Він закликав їх до вивчення життя, потреб народу і вболівання за нього. Керівництво не розділяло передових поглядів нового педагога та вважало, що такий напрям його діяльності шкідливо впливає на юнацтво, підбурюючи до протесту проти існуючих правил. Попечитель ліцею писав наклепи на професора, за Костянтином Дмитровичем встановили негласний нагляд. Скрутне матеріальне становище змусило його погодитися обійняти посаду дрібного урядовця в одному з департаментів Міністерства внутрішніх справ у Петербурзі. Однак за шість років за різку критику свого керівника, відомого українофоба, державного діяча Дмитра Толстого, Ушинського звільнили. Деякий час він присвятив журналістській діяльності в журналі «Современник».

Завдяки протекції колишнього колеги Костянтина Ушинського запросили на посаду викладача російської словесності в Гатчинський сирітський інститут, де отримували освіту 650 хлопчиків-сиріт. Інститут був відомий залізною дисципліною, муштрою і маршируванням. Правила були жорсткими, цього вимагав статус імператорського благодійного закладу, де з вихованців намагалися зробити людей, вірних «царю та вітчизні». За п¢ять років свого перебування в Гатчині молодий педагог зовсім викорінив наклепництво, притаманне закладам закритого типу, якщо хтось здійснював вчинок, який заподіював шкоду товаришам, він був зобов¢язаний знайти в собі мужність і сам зізнатися. Також видатний педагог подолав крадіжництво. Найсуворішим покаранням було презирство товаришів. Якщо траплялися бійки, то прийти на допомогу і захистити слабшого, відновити справедливість вважалося доблестю. Вплив Ушинського на сиріт оцінили, його підвищили, призначили інспектором класів.

Костянтин Ушинський отримав ще один подарунок, його винагородила доля. Якось він звернув увагу на дві шафи, які не відмикали 20 років. У них зберігалися папери колишнього інспектора Гатчинського інституту, про якого усі давно забули. В шафі Ушинський знайшов повне зібрання педагогічних книг. Ось що він писав про свою знахідку: «Це було вперше у моєму житті, коли я бачив зібрання педагогічних книг у російському навчальному закладі. Цим двом шафам я дуже завдячую. Боже мій! Від скількох грубих помилок був би позбавлений я, якби познайомився з цими двома шафами перш, ніж вступив на педагогічну ниву. Людина, що створила цю бібліотеку була надзвичайною. Краще б він жив в наш час, коли вже навчилися більше цінувати педагогів і педагогічні ідеї».

Про це дізнаємося зі статті до 190-річчя педагога у номері першому Календаря знаменних і пам¢ятних дат за 2014 рік.

Також у нашій книгозбірні є нарис Лідії Дровозюк «Костянтин Дмитрович Ушинський: біля основ наукової педагогіки й народної школи», виданий київським видавництвом «Простір» 2008-ого року. І збірник статей «Педагогічні ідеї Костянтина Дмитровича Ушинського», надрукований у київському видавництві «Вища школа» 1974 року. А також чимало статей у періодичних виданнях.


74

П24  

Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського : зб. статей. — Київ : Вища школа, 1974. — 339 с.

74

Д75  

Дровозюк, Л. М. Костянтин Дмитрович Ушинський: біля основ наукової педагогіки й народної школи : [нарис] / Л. М. Дровозюк. — Київ : Простір, 2008. — 64 с. — (Стозір'я. Бібліотека української родини. Педагоги. Психологи. Медики).

У 1859 році, його, вже відомого педагога, запросили на посаду інспектора класів Смольного інституту, навколо нього згуртувалися кращі педагогічні сили. Завдяки їхній підтримці він зміг чимало змінити, грунтуючись на чітких принципах педагогічної системи – демократизації народної освіти. Він знищів розподіл на благородних і неблагородних. Увів у практику роботи наради та конференції педагогів. Дівчата почали читати письменників, про яких не чули раніше і ставити запитання, що раніше було заборонено.

Одночасно з роботою в інституті Костянтин Ушинський взяв на себе редагування «Журнала Министерства народного просвещения» і перетворив його із сухого збірника офіційних розпоряджень і наукових статей у педагогічний журнал, який прихильно ставився до нових течій у галузі народної освіти. Нововведення не сподобалися інститутському керівництву, директорка інституту Леонтьєва звинуватила його у вільнодумстві, безбожництві і аморальності. Але звільнити видатного педагога було непросто. Він став надто популярним, його підтримували вельми впливові особи. Костянтин Ушинський поїхав у відрядження за кордон. Відвідав Швейцарію, Німеччину, Францію, Бельгію і Італію. І скрізь знайомився з роботою навчальних закладів. Пізніше він написав свої основні педагогічні твори.

Здійснити задум праці «Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології» Костянтину Дмитровичу в повному обсязі не вдалося: життя вченого обірвалося, коли він почав роботу над третім томом. Ця фундаментальна праця стала підсумком попередніх педагогічних шукань видатного педагога і мала велике значення для подальшого розвитку освіти.

Твори Костянтина Ушинського виходили 310 разів загальним тиражем 25 мільйонів примірників 58 мовами різних країн світу. Його іменем названі школи, інститути та бібліотеки. Студенти університетів і вчителі отримують стипендії та премії його імені. Встановлена Медаль Костянтина Дмитровича Ушинського за видатні заслуги і наукові праці з педагогіки для вчителів та наукових працівників. На ідеях «учителя учителів» ґрунтується і сучасна українська педагогіка.

середа, 1 березня 2023 р.

Корюківка : довічний біль.

 

1 березня – день жалоби на честь Корюківської трагедії. Корюківська трагедія — масове вбивство 6700 мешканців селища Корюківка (нині місто в Чернігівській області України), здійснене 1-2 березня 1943 року загонами угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни.

Масштаби трагедії — виняткові серед населених пунктів України, СРСР та Європи. Корюківські вбивства за кількістю жертв майже у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 — чеське Лідице, у 12 — французький Орадур.

Масове вбивство мирних мешканців було каральною операцією угорських підрозділів у відповідь на дії радянських партизанів, очолюваних офіцером НКВС СРСР Олексієм Федоровим. Особливого трагізму цій події додає той факт, що партизанська група військ О.Федорова переважала карателів за кількістю вояків майже у 10 разів, але партизани нічого не зробили для порятунку мешканців Корюківки.

Докладніше про цю трагічну подію – у книжці Василя Устименка, виданої зусиллями науковців Інституту історії України НАН України, Українського інституту національної пам'яті (УІНП), Чернігівської ОДА, Корюківської РДА, доброчинних людей «У кожного своя правда. Істина одна : Корюківка : довічний біль».

63.3(4Укр)

У80  

Устименко, В. Є. У кожного своя правда. Істина одна : Корюківка : довічний біль / В. Є. Устименко ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. — К. : Україна, 2013. — 440 с.


неділя, 26 лютого 2023 р.

Міжнародний день оптиміста.

 

А ви знаєте, що місяць лютий подвійно оптимістичний, бо має два дні оптиміста –  в перший четвер лютого та 27 лютого. Як так сталося, зараз вже ніхто точно сказати не може. Можливо комусь не вистачило позитивних емоцій, щоб дочекатися весни, а можливо просто сталась якась помилка, яку розтиражували ЗМІ, що і призвело до появи другого дня оптиміста. Якщо ваша склянка наполовину повна – це стовідсотково ваше свято. Вже за дві доби розпочнеться календарна весна, якої чекали ще з середини зими, а дехто і від початку осені. Весна рухається по планеті зі швидкістю приблизно 50 кілометрів на добу. Це визначили, спостерегаючи за суцвіттями деяких рослин. А діти навесні ростуть швидше, ніж в інші пори року.

Для тих, хто ще не може назвати себе оптимістом, але вже на порозі змін, пропонуємо добірку «Бог ніколи не моргає».

2

Б87  

Бретт, Регіна. Бог ніколи не моргає : 50 уроків, які змінять твоє життя / Р. Бретт ; пер. з англ. Н. Гоїн. — Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. — 272 с.

Це дуже добра, емоційна та глибока книга, сповнена життєвої мудрості. Вона почалась з авторської колонки у місцевій газеті, а перетворилася на світовий бестселер. З одного боку, Регіна Бретт — відома американська письменниця та лауреатка багатьох журналістських премій. З іншого — звичайна жінка, яка зіткнулася з багатьма викликами, серед яких життя матері-одиначки та боротьба з раком.

Книга складається з 50 історій, кожна з яких має великі шанси на те, щоб торкнутися струн вашої душі. На деяких історіях ви будете плакати, на деяких — сміятися, а на багатьох — плакати і сміятися водночас. Якщо вам здається, що ви переживаєте тяжкий період — відкрийте книгу на будь-якій сторінці і прочитайте ці глибокі, зворушливі історії жінки, яка поборола рак та пройшла через багато життєвих викликів. Оптимізм та життєрадісність Регіни заряджають внутрішньою енергією.

159.9

Е28  

Егер, Едіт Іва. Дар. 12 уроків, які врятують ваше життя / Е. Егер, Е. Ш. Вайганд ; пер. з англ. Х. Радченко. — Київ : Книголав, 2021. — 216 с. — (Полиця нон-фікшн).

Едіт Еґер написала цю книжку на прохання читачів її бестселера «Вибір» і це практичний посібник як подбати про своє ментальне здоров'я – як жити повноцінно і не застрягати у в язниці власного розуму. Це своєрідні 12 сеансів від видатної психотерапевтки, які дають підказки як сприймати свої емоції, як позбутись комплексу жертви, зцілитись від дитячих травм, переживати втрати та горе, як виходити з конфліктних ситуацій чи не потрапляти у них, як прийняти і полюбити себе, як позбутися відчуття вини, як навчитись контролювати свої страхи та впоратись з тривожністю.У кожному розділі докторка Еґер ділиться історіями з власного життя та історіями своїх пацієнтів, а в кінці пропонує ключі до звільнення від проблеми. Це установки, вправи або питання, які допоможуть знайті шлях з наших ментальних в'язниць до свободи і радіти життю.

159.9

Г20  

Гарньє, Стефан. Думай і дій як кіт / С. Гарньє ; пер. з фр. В. Барської. — Харків : Віват, 2020. — 160 с. — (Саморозвиток).

Чи можуть ваші коти навчити вас життя? Чи можуть вони впорається з тим, в чому не досягли успіху популярні лайф-коучі? Відповідь на ці запитання - так. Не вірите? Тоді прочитайте книгу Стефана Гарньє. У багатьох вдома є ці чарівні домашні улюбленці, але не всі так як автор цієї книги пильно за ними спостерігають і намагаються зрозуміти їх життєвий устрій, спосіб мислення і прийняття рішень. Більше десяти років спостережень за своїм домашнім вихованцем перетворилися в звід сорока особливих рис характеру, які властиві всім кішкам. І саме ці риси можуть допомогти людям в складних життєвих ситуаціях, на робочому місці, в колі сім'ї або в спілкуванні з друзями. Тепер позбутися від стресу можна не тільки слухаючи муркотіння вашого вихованця, але і перейнявши деякі з його звичок. Просто задумайтеся на хвилинку: чи турбуються коти про пенсію, чи можна їх примусити робити те, що вони не хочуть або ж вони ведуть себе абсолютно незворушно, спокійно спостерігають за тим, що відбувається, люблять свободу і мають гордість. Адже не дарма, кішок здавна називають мудрими тваринами. Придивіться ближче до цих домашніх вихованців, ймовірно вони зможуть багато чому вас навчити.

159.9

К48 

Клейнман, Пол. Психологія 101: факти, теорія, статистика, тести й таке інше! / П. Клейнман ; пер. з англ. Ю. Кузьменко. — 3-тє вид. — Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. — 240 с.

Коротко про найголовніше, зрозуміло про надскладне, захопливо про професійне! Книга-бестселер американського журналіста, блогера та письменника Пола Клейнмана подарує неймовірне задоволення й познайомить у науково-популярній формі з основами психологічних концепцій та експериментів і з маловідомими фактами з життя видатних учених-психологів. Долучіться до таємниць пам’яті та несвідомого, інтелекту та емоцій, дізнайтеся про типи та причини психологічних розладів та сучасні методи їхнього лікування й про те, що ж таке когнітивний дисонанс, гештальтпсихологія та теорія особистісних рис. А також: виміряйте рівень кохання за шкалою Зіка Рубіна; намалюйте психологічний портрет Адольфа Гітлера; дізнайтеся про терапевтичну користь гіпнозу та арт-терапії; познайомтеся з теорією шести рукостискань; відкрийте таємниці сновидінь, інтелекту та організації пам’яті. Це видання – справжній путівник у світі класичної та сучасної психології для тих, хто вперше зацікавився цією наукою або прагне краще зрозуміти себе та поведінку людей. Знайдіть відповіді на найважливіші питання про закони людської поведінки, налагодьте міжособові стосунки, гармонізуйте сімейний та професійно-емоційний фон.

159.9

К37 

Кехо, Джон. Гроші, успіх і ви / Дж. Кехо ; пер. з англ. М. Кравцової. — Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. — 240 с.

Мій друг багатий і успішний, бо йому пощастило. Мій сусід зміг реалізувати свою мрію, адже його тато — бізнесмен. Ця дівчина має все, тому що вродлива. А я нічого не досягну, бо всі можливості світу використали щасливчики. Знайомі думки? Досі віриш у те, що успіх — для обраних, а гроші липнуть до грошей? Годі переконувати себе в невдачах. Насправді гроші люблять тих, хто вірить у себе. Час кинути собі виклик і докорінно змінити переконання, що налаштовують на бідність та заважають процвітанню. 3 переможні стратегії 3 методи зміни переконань, які тебе обмежують 4 кроки до життя-мрії, на яке ти заслуговуєш Відкрий необмежений потенціал, зростай, змінюйся та розвивайся. Фільтруй думки, переконання та дії — і отримаєш усе, чого хочеш, і зможеш стати ким завгодно. Адже немає жодних обмежень, доки твої думки не обмежені.