Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

середа, 28 листопада 2012 р.

Книга-переможець у підномінації «Біографії / мемуари»


У номінації «Минувщина», підномінації «Біографії / мемуари» перемогу отримала книга Сергія Плохія "Великий переділ"
Плохій, С. Великий переділ: незвичайна історія Михайла Грушевського / С. Плохій ; [пер. з англ. М. Климчука] ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т критики. — К. : Критика, 2011. — 600 с. : іл.
Книжка «Великий переділ» розповідає про незвичайні, як на початок ХХ століття, історіографічні погляди молодого дослідника та громадського діяча, а ще про революційні зміни, що їх ті погляди спричинили в уявленнях його сучасників та нащадків. Також описує незвичайну історію М. Грушевського, його шлях від сина одного з «обрусителів» окраїн Російської імперії до лідера української революції та символу нескореності української науки й культури за сталінізму. Те, як Михайло Грушевський писав історію, і те, як він її творив, досі зазвичай розглядали окремо. 
Ця книжка зводить дві іпостасі тієї самої людини — історика та політика — докупи, щоби показати, як істориків та їхні уявлення про історію формувала сучасність і як ці уявлення змінювали та змінюють майбутнє.

пʼятниця, 23 листопада 2012 р.

Книга-переможець у підномінації «Дослідження / документи»


У номінації «МИНУВШИНА», підномінації «Дослідження / документи» перемогу отримала книга «Пакти і Конституції»

«Пакти і Конституції» Української козацької держави : (до 300-річчя укладення) / упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. — Л. : Світ, 2011. — 440 с.

У виданні відтворено тексти оригіналу та відомих на сьогодні списків «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького», укладених 1710 року під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною й козацтвом — з іншого; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, польською, російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної пам’ятки вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також репринтним відтворенням спеціального дослідження Миколи Василенка (1929), у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.


пʼятниця, 9 листопада 2012 р.

Книга-переможець у номінації Минувщина, підномінації "Популярні видання / історична есеїстика"

У номінації «МИНУВШИНА», підномінації «Популярні видання / історична есеїстика» перемогу отримала книга Ярослава Дашкевича «...Учи неложними устами сказати правду».
Дашкевич, Я. «...Учи неложними устами сказати правду» : іст. есеїстика / Я. Дашкевич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К. : Темпора, 2011. — 828 с. : фотогр.
У книзі зібрано науково-популярні статті видатного українського історика Ярослава Дашкевича (1926—2010), написані від початку боротьби за відновлення новітньої державності в кінці 1980-х років до останніх часів. Усі вони присвячені проблемі взаємостосунків між історичною наукою та суспільством, впливу історичних знань на формування сучасної суспільної свідомості. Есеїстика Я. Дашкевича охоплює ключові питання політичної історії ХХ ст.: чи існувала українська нація в князівському періоді, постання ЗУНР, доба українізації 1920-х років, національно-визвольна боротьба 1930—1950-х років, польсько-українська конфронтація на Волині під час Другої світової війни, акція «Вісла», Україна в Другій світовій війні тощо. Охоплено також спектр етнонаціональних відносин, питання історичної пам’яті та ідеологій, відповідальності істориків, актуальність національних підходів у добу глобалізму.
Книга розрахована на спеціалістів-істориків, викладачів і студентів гуманітарного профілю, а також широкі кола читачів, які цікавляться історією.