Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

вівторок, 27 липня 2021 р.

Як зберегти природні ресурси.

          Майже мільярд сімей у всьому світі, особливо сільські громади, безпосередньо залежать від природних ресурсів для забезпечення своєї життєдіяльності. Але глобальні екологічні загрози (зміна клімату, опустелювання, втрата біорізноманіття) підривають цю ресурсну базу.

В Україні ці загрози є не менш важливими. Проблема деградації ґрунтів – національного багатства і основи нашої економіки – є надзвичайно актуальною для України і впливає не лише на урожайність та якість сільськогосподарської продукції, але й завдає значних економічних збитків.

Наслідки зміни клімату в Україні вже відчули на собі тисячі українців під час повеней 1998 і 2008 років, надзвичайно спекотних літ 2009 і 2010 років тощо. Прогнозовані зміни клімату у майбутньому призведуть не лише до економічних втрат, але й до неконтрольованої міграції людей, нових захворювань та інших соціальних негараздів.

Три Конвенції Ріо (Конвенція ООН про охорону біорізноманіття, Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням, Рамкова конвенція ООН про зміну клімату), прийняті на «Саміті Землі» у Ріо-де-Жанейро у 1992 році, є відповіддю на ці загрози і шляхом до сталого розвитку у всьому світі. Україна приєдналась до всіх трьох конвенцій.

502/504

Р83  

Руденко, Леонід Григорович. SWOT-аналіз і аналіз прогалин (GAP-аналіз) політик, програм, планів і законодавчих актів у галузі екології та природних ресурсів і підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення відповідно до положень конвенцій Ріо. / Л. Г. Руденко ; Проект ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у нац. політику України». — Київ ; Херсон : Грінь Д. С., 2016. — 124 с.

Це видання підготовлено в рамках реалізації проекту «Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України», який випроваджує Програма розвитку ООН в Україні ( ПРООН) за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ).

З метою сприяння досягненню глобальних екологічних цілей і через них реалізації соціально-економічного розвитку України, Програма розвитку ООН та Глобальний екологічний фонд у 2014-2016 роках впроваджують в Україні проект « Інтеграція положень Конвенцій Ріо у національну політику України».  Цей проект допоможе Україні краще здійснювати дії на місцевому, регіональному та національному рівні для виконання зобов'язань в рамках Конвенцій Ріо. У рамках проекту здійснено аналіз нормативної бази у восьми галузях – енергетика, транспорт та інфраструктура, міський розвиток, економічний розвиток, управління природними ресурсами, соціальна політика, освіта та наука, аграрна політика - для оцінки стану виконання цілей Конвенцій Ріо. У кожному звіті наведено конкретні рекомендації щодо внесення змін у законодавчі акти. За результатами аналізу підготовлено звіти, окремо по кожній галузі. У цьому виданні Вашій увазі пропонується один зі звітів серії.

502/504

К64 

Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер / редкол.: Т. В. Тимочко [та ін.] ; Всеукраїнська екологічна ліга. — Київ : СТ-Друк, 2019. — 35 с. — (Європейська інтеграція ; верес., 2019, № 9).

«Транскордонні води» - будь-які поверхневі або підземні води, які позначають, перетинають кордони між двома і більше державами або розташовані на таких кордонах; в тих випадках, коли транскордонні води впадають безпосередньо в море, межі таких транскордонних вод обмежуються прямою лінією, яка перетинає гирло між двома точками, що розташовані на лінії малої води та їхніх берегах. «Транскордонний вплив» означає будь-які значні шкідливі наслідки, що виникають в результаті зміни стану транскордонних вод, які спричиняються діяльністю людини.

349

К64 

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин / редкол.: Т. В. Тимочко [та ін.] ; Всеукраїнська екологічна ліга. — Київ : СТ-Друк, 2019. — 27 с. — (Європейська інтеграція ; листоп. 2019 р., №11(191)).

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (англ. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, CMS) або Боннська конвенція — міжнародна угода, підписана в 1979 році в Бонні, яка ставить своєю метою збереження наземних і морських мігруючих видів тварин, також птахів повсюди на шляху їх міграції. Договір був складений під егідою Програми ООН з охорони навколишнього середовища (UNEP) та стосується збереження живої природи та місць існування тварин у світовому масштабі.

502/504

К64 

Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер / редкол.: Т. В. Тимочко [та ін.] ; Всеукраїнська екологічна ліга. — Київ : СТ - Друк, 2019. — 35 с. — (Європейська інтеграція ; верес., 2019, № 9).

Рамсарська конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (англ. The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat) — міжнародна конвенція, що була підписана 1971 року в місті Рамсар, Іран. У подальшому були внесені правки 1987 року в місті Реджайна, провінція Саскачеван, Канада.

Нині Україна є стороною Рамсарської конвенції та згідно з її положеннями сама визначає (на основі критеріїв, визначених Конвенцією) на своїй території водно-болотні угіддя, придатні для внесення до «Списку водно-болотних угідь міжнародного значення» (Рамсарський список), готує їх описи і надсилає для розгляду і затвердження до Секретаріату Рамсарської конвенції.

Сьогодні Конвенція охоплює всі аспекти збереження і збалансованого використання водно-болотних екосистем, цінних для збереження біологічного різноманіття та забезпечення існування людини.

327

С28 

Секторальна інтеграція України до ЄС: передумови, перспективи, виклики. — Київ : Заповіт, 2020. — 100 с. — (Бібліотека Центру Разумкова).

Секторальна інтеграція – масштабний, багатовекторний і різношвидкісний процес, мета якого, образно кажучи, поступове будування в Україні сучасної Європи – “цифрової”, “енергетичної”, “інфраструктурної”, “промислової”, “екологічної”.

Індикатором ефективності євроінтеграційних дій влади є рівень виконання Угоди про асоціацію (в цілому і на секторальних напрямах), який, на жаль, через суб’єктивні та об’єктивні обставини нині не є задовільним.

Аналітична доповідь складається з чотирьох розділів:

-     оцінюються характер і особливості євроінтеграційної політики влади, здобутки і проблеми на шляху до ЄС, відзначаються внутрішні обставини і зовнішні умови просування України до євроспільноти.

-     розглядаються деякі нові пріоритети взаємодії Києва і Брюсселя, аналізуються передумови активізації секторальної інтеграції у сфері економіки, окреслюються шляхи просування України до ринків ЄС, відзначається ефективність інструментів сприяння секторальній інтеграції.

-     досліджується стан, тенденції і перспективи інтеграції Україна-ЄС в деяких секторах. Зокрема у сферах енергетики, цифровізації, транспорту, банківському секторі, а також у сфері екології.

-     надаються узагальнені висновки і комплекс пропозицій щодо активізації і поглиблення секторальної інтеграції Україна-ЄС.

Немає коментарів:

Дописати коментар