Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

субота, 17 липня 2021 р.

Видатні науковці: історії життя, діяльність, вплив на сучасність.

 В наші дні наука істотно впливає на реальні умови нашого життя. Кожному з нас важливо знати, що таке наука, як вона влаштована і як розвивається, що вона може і на що дозволяє сподіватися, а що їй не доступне. Сучасна наука в багатьох відносинах кардинально відрізняється від тієї науки, яка існувала століття або навіть пів століття тому. Але її підвалини були закладені ще в античності. Про внесок видатних українських та світових науковців у розвиток  сучасної науки дізнайтеся з добірки «Видатні науковці: історії життя, діяльність, вплив на сучасність.»

001

П76 

Прінсіпі, Лоуренс М. Наукова революція: дуже коротке введення / Л. М. Прінсіпі ; пер. з англ. та заг. ред. В. О. Тадеєва. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2020. — 208 с. : іл. — (Оксфордське коротке введення).

У книзі дуже стисло і водночас із широким охопленням простору й часу описується один з найдивовижніших періодів в історії людства, коли на чолі усіх цивілізаційних процесів постала наука. Простежується глибоке коріння цієї «Наукової революції» в античності й середньовіччі, а також її далекосяжні впливи на сьогодення.

Автор з великою пошаною і любов’ю відзначає внесок багатьох мислителів, які в різні часи і в різних країнах відчайдушно розмірковували над загадками буття, а також меценатів, які їх підтримували й заохочували. Як наслідок, у читача мимоволі виникає ні з чим незрівнянне відчуття спорідненості з усім людством і вивільнення з-під кордонів, які його розділяють. Неабияку емоційну втіху дає читачеві і взаємозв’язок між усіма галузями знань, який існував у ті часи і який ми втратили, але до якого знову прагнемо. Книга адресується усім, хто цікавиться історією науки та культури, особливо тим, хто має потребу або бажання оперативно ознайомитися з фактажем, пов’язаним з генезисом сучасної науки, і при цьому не бути ошуканим дилетантським фіґлярством або пустопорожньою тріскотнею численних так званих «популярних» видань.

Оригінальне видання підготовлене видавництвом Кембриджського університету і вже перекладене арабською, китайською, японською, корейською, шведською та іспанською мовами.

Кирилицею друкується вперше. Переклав із англійської Василь Тадеєв Книга видана за кошти гранту інституційної підтримки.

001

Д18 

Даниленко, Віктор. Володимир Вернадський. Життя в політиці й політика в житті / В. Даниленко ; редкол.: В. Смолій [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Парламентське вид-во, 2019. — 512 с. — (Славетні постаті України).

У книзі розкривається історія життя та багатогранної діяльності Володимира Івановича Вернадського, ім’я якого посідає одне з найпочесніших місць у світовій науці. Увага читача акцентується на громадсько-політичній діяльності вченого, якою він займався у проміжках між науковою працею. Натомість політика «займалася» ним постійно. У дореволюційній Росії він був під контролем царської охранки, а в радянській Росії ніколи не випадав з поля зору чекістів. Ким же і яким був «український, російський і радянський» вчений, інтелектуальний титан ХХ століття, громадянин Росії і великий син України в політичному плині історичного часу?

1

М17 

Максюта, Микола Єгорович. Григорій Сковорода: стійкість пошуку: монографія / М. Є. Максюта ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Херсон : Олді-плюс, 2020. — 320 с.

Проаналізовані основні проблеми філософії Г. Сковороди, зокрема, висвітлені питання єдності життя і філософської творчості українського мислителя, філософії та філософування у педагогічному процесі, метафізика національного образу буття, морально-світоглядової спрямованості «розуму історії», свободи та ідеалів «істинної» людини.

53

К23 

Карлсон, В. Бернард. Тесла: винахідник електричної епохи / В. Б. Карлсон ; пер. з англ. К. Булкіна. — Київ : КМ-Букс, 2020. — 416 с. : іл.

          Нікола Тесла відіграв визначну роль в електричній революції, яка змінила повсякденне життя людей на порозі двадцятого століття. Його запатентовані винаходи та теоретичні дослідження сформували основу сучасної електрики змінного струму і стали важливим внеском у розвиток радіо та телебачення. Як винахідливий промоутер власних робіт і талановитий шоумен, він підтримував у суспільстві свій імідж ексцентричного генія. У цій книжці В. Бернард Карлсон демістифікує постать легендарного винахідника, поміщаючи його в культурний та технологічний контекст часу й зосереджуючись як на власне винаходах Тесли, так і на завоюванні та підтриманні його зіркової слави. Ця ґрунтовна біографія по-новому висвітлює містичний підхід Тесли до винахідництва та бізнес-стратегії, що стояли за його найважливішими технологічними звершеннями.

159.9

В49 

Виноградова, В. Є. Генеза творчих здібностей видатних науковців (В. І. Вернадського, І. І. Мечникова, К. Д. Ушинського) : монографія / В. Є. Виноградова ; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. — Київ : Ліра-К, 2020. — 238 с.

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню психологічної ґенези творчих здібностей видатних діячів науки. У роботі проаналізовано, систематизовано та узагальнено наукові праці з теорії творчості та концепції розвитку творчих здібностей.

Аналізуються умови, які можуть стати дієвими щодо формування творчої особистості. Розглядаються питання створення розвивального середовища в родині задля сприяння розвитку задатків дитини. Досліджуються дитячі, юнацькі роки та професійне становлення В. Вернадського, І. Мечникова, К. Ушинського. Визначаються основні умови розвитку їх наукового таланту. Аналізується суб’єкт-суб’єктна зорієнтованість відносин у системах "дорослий-дитина", які сприяють розвитку творчих здібностей науковців.

Визначено фактори, які вплинули на формування творчих здібностей видатних особистостей в умовах індивідуального підходу. Важливим є суб’єктно-ціннісний підхід у розвитку творчої особистості. Зазначено умови організації розвиваючого середовища для розвитку творчості у науковій діяльності. З’ясовані психологічні аспекти активізації та оптимізації творчого процесу як в шкільній, так і в університетській освіті.

Проаналізовано вплив оточення на формування особистостей видатних науковців. Приділена увага родинам батьків, близького оточення, викладачів, колег, що безпосередньо впливали на формування світогляду майбутніх науковців. Простежено зв’язки між значущими соціально-політичними подіями та формуванням світогляду видатних діячів науки. Досліджуються фактори, що впливають на формування наукового таланту в умовах звичайного життя.

Розроблено концептуальну модель розвитку творчої особистості. Основними аспектами є генетико-фізіологічні передумови розвитку, особливості когнітивних процесів та якості особистості. Соціальними чинниками творчої активності є мотиваційно-ціннісні компоненти, якість розвивального простору освітнього середовища, соціально-психологічні та політичні умови. Визначальним для становлення творчої особистості має мікро- та макросередовище. Системоутворювальним чинником у проблемі розвитку здібностей виступає особистість. Пошук особистістю власної цілісності може виступати фактором розвитку творчих здібностей та сприяти спроможності робити наукові відкриття.

Немає коментарів:

Дописати коментар