Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

пʼятниця, 12 травня 2023 р.

День екологічної освіти.

12 травня святкують День екологічної освіти. Завдяки започаткуванню цієї дати виховується поважне ставлення до природи, а ще встановлюються причинно-наслідкові зв'язки між діями людини й незворотними наслідками для природи. Пропонуємо вам добірку книжок про екологію з фонду читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

502

Т38  

Технології захисту навколишнього середовища : підручник. Ч. 2. Методи очищення стічних вод / В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, Р. В. Петрук [та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Херсон : Олді-плюс, 2019. — 298 с.

У підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту гідросфери, які базуються на методах очищення води від забруднення стічними водами. Наведений перелік очисних споруд, їх конструкції та методи розрахунків.

502

Т38  

Технології захисту навколишнього середовища : підручник. Ч. 4. Технології поводження з відходами харчових виробництв / кол. авт.: В. Г. Петрук, І. В. Васильківський, Р. В. Петрук [та ін.] ; Вінницький нац. техн. ун-т. — Херсон : Олді-плюс, 2019. — 520 с.

В підручнику розглянуті технології поводження з відходами харчових виробництв. Приведений перелік очисних споруд, їх конструкції, методи розрахунків та необхідні довідкові матеріали.

26.8

Г86  

Гродзинський, М. Д. Ландшафтна екологія : підручник / М. Д. Гродзинський. — Київ : Знання, 2014. — 550 с. — (Університетський підручник).

У підручнику викладено теоретико-методологічні засади ландшафтної екології як науки, що вивчає ландшафт з позицій “суб’єкт-об’єктних” відносин. Приділено увагу основним проблемам сучасної ландшафтної екології: вивченню територіальної й вертикальної гетерогенності простору, масштабів прояву ландшафту, його холістичності, динамічності, стійкості, структуроформувальним відношенням між місцями ландшафту та типами його територіальних структур, ландшафтним межам, екотонам і градієнтам, класифікації та ординації ландшафту і його місць, питанням методології менеджменту та планування ландшафтів. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни “Ландшафтна екологія”, “Ландшафтознавство”, “Ландшафтне планування”. Він стане також у пригоді викладачам, науковцям, аспірантам та фахівцям проектних установ, діяльність яких пов’язана з вивченням, охороною і проектуванням ландшафтів.

2

З-23 

Залеський, І. І. Екологія людини : підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Херсон : Олді-плюс, 2014. — 340 с.

У підручнику охарактеризовано взаємозв’язки природи і суспільства, динаміку впливу на людську спільноту космічних, планетарних, локальних природних явищ і процесів, а також наслідки антропогенного втручання у навколишнє середовище. Смисловим ядром видання є розкриття сутності екології людини як науки, що досліджує взаємовплив оболонок планети і людини, біохімію людського організму, можливості самодіагностики, оздоровлення, адаптації до стресогенних чинників і загальний еколого-демографічний стан людства з метою вироблення рекомендацій щодо гармонійного розвитку цивілізації і збереження природи.

2

О-65

Орел, С. М. Оцінка екологічного ризику: вплив на здоров’я людини : навч. посібник / С. М. Орел, М. С. Мальований, Д. С. Орел ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". — Херсон : Олді-Плюс, 2014. — 232 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки екологічного ризику, показано місце дисципліни в блоці варіативних дисциплін підготовки фахівців напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Навчальний посібник може бути корисним також студентам інших спеціальностей для вивчення нормативної дисципліни «Екологія» і для всіх, хто вивчає проблеми, пов’язані з оцінкою екологічного ризику впливу антропогенної діяльності на здоров’я людини.

Немає коментарів:

Дописати коментар