Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

середа, 23 червня 2021 р.

Гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі.

 Гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі означає врахування гендерних аспектів на всіх стадіях бюджетного процесу та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (гендерної рівності). Пропонована добірка книжок інформує про особливості реалізації цього процесу як в Україні, так і в усьому світі.

336(477)

Г34  

Гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі: практ. посіб. / Т. Іваніна, О. Кисельова, М. Колодій [та ін.]. — Київ : Віваріо, 2020. — 88 c. — Проект «Гендерне бюджетування в Україні».

Пропонований практичний посібник розроблений на допомогу головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим учасникам бюджетного процесу для врахування гендерних аспектів у процесі планування, реалізації та звітування про виконання програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Метою посібника є створення цілісного бачення застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, розкриття особливостей та практичних аспектів методики проведення гендерного аналізу бюджетних програм.


           336(477)

Г34  

Гендерно-орієнтоване бюджетування. — [Б. м.] : [б. в.], [20--?]. — 31 с. — Проект «Ґендерне бюджетування в Україні».

Ґендерно-орієнтоване бюджетування (ҐОБ) – це врахування потреб жінок і чоловіків із різних соціально-економічних груп на всіх етапах бюджетного процесу.

В Україні реформа щодо інтеграції ҐОБ в офіційні бюджетні процеси була започаткована у 2014 році Міністерством фінансів України та проводиться за підтримки Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні» (Проект ҐОБ), 2014–2020 рр., який фінансується Швецією.

336(477)

С91 

Сучасні тенденції розвитку і практики гендерно орієнтованого бюджетування на світовому, європейському та національному рівнях. — Київ : [б. в.], 2020. — 130 с. — Проєкт «Ґендерне бюджетування в Україні».

Ця публікація має на меті підвищення знань та спроможності державних службовців, осіб, які приймають рішення, адвокатів ґендерної рівності та активістів громадянського суспільства щодо новітніх тенденцій розвитку та практик ґендерно орієнтованого бюджетування (ҐОБ). Публікація підготовлена на основі презентацій циклу вебінарів міжнародних та національних експертів з проблем управління державними фінансами, аналізу політики та оцінки програм, соціальної інтеграції, ґендерного бюджетування та ґендерного аудиту.

336(477)

М54 

Методичні рекомендації до дисципліни «Основи гендерно орієнтованого бюджетування» / розроб. Е. Клатцер. — Київ : [б. в. ], 2020. — 32 с. — Проєкт «Гендерне бюджетування в Україні».

Проєкт «Ґендерне бюджетування в Україні» (ҐОБ) розпочав свою роботу в Україні з 2013 року і завершився 31 грудня 2020 року. Він реалізувався за фінансової підтримки Уряду Королівства Швеція через Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA) для забезпечення консультативної підтримки Міністерства фінансів України в процесі впровадження ґендерно чутливого бюджетування в Україні.

Це найбільший проєкт у світі з впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, метою якого є підвищення економічної ефективності і результативності видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків, жінок та/або їх груп. Системний підхід до застосування ҐОБ на державному і місцевому рівнях поєднав фінансовий та соціальний аспекти бюджету, а також сприяв скороченню ґендерних розривів в Україні.

316

К44 

Кисельова, Оксана. Гендерний вимір пандемії COVID-19/ О. Кисельова ; ред. М. Босніч. — Київ : [б. в.], 2020. — 46 с. — Проєкт «Гендерне бюджетування в Україні».

Пандемія COVID-19 завдає відчутних ударів не тільки світовій фінансово-економічній системі, але й суттєво впливає на права людини та ґендерну рівність. Як свідчить попередній досвід, жінки і чоловіки по-різному відчувають наслідки кризових ситуацій.

Немає коментарів:

Дописати коментар