Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

четвер, 10 червня 2021 р.

Спілкуймося літературною українською.

 Окрім загальновживаних слів та висловів є ще і правдива мова, яку на превеликий жаль забуваємо, залишаємо на сторінках словників, книжок, а чи за лаштунками театральних вистав та кінострічок. Відтак применшуємо її вагу, трактуючи споконвіку вживану народну мову як щось застаріле, архаїчне, діалектичне, не потрібне.

Від 16 січня 2021 року набули чинності окремі норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Чинності набула стаття 30 Закону про мову. Вона говорить, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Відтак інформація про товари та послуги на території України надається українською. Нововведення торкаються кожного українця, який користується будь-якими послугами чи купує будь-які товари. Українською має подаватися інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню. Крім того, суб’єкти електронної комерції, зареєстровані в Україні, зобов’язані забезпечити надання усієї інформації, визначеної законом, зокрема і щодо предмету електронного договору, державною мовою.

І тому важливо говорити і писати літературною мовою без помилок. Нам допоможе в цьому добірка книжок.

811.161.2

Б48   

Береза, Тарас. Скажи мені українською: [довід. вид.]/ Т. Береза. — Львів : Апріорі, 2019. — 456 с.

Українсько-російський словник правдивої мови «Скажи мені українською» має на меті повернути розуміння величі та краси української мови, а також покращити загальний рівень володіння українською мовою в побуті та діловому спілкуванні. Формат словника наочно показує відмінності між правдивою українською мовою й штучними запозиченнями з іноземної російської.

Словник є черговою авторською спробою наголосити на винятковій важливості вжитку питомих українських слів і висловів на противагу калькованим та запозиченим, головно росіянізмам. Ця нагальна потреба зумовлена тотальним засміченням рідної мови самими ж її носіями.

811.161.2

Ю99 

Ющук, Іван Пилипович. Я вивчу українську мову = Я выучу украинский язык : [посібник]/ І. П. Ющук. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. — 320 с.

Посібник містить відомості та практичні завдання з фонетики, лексики, словотвору, морфології, правопису, синтаксису і стилістики української мови, а також загальні відомості з української літератури. Мовні явища української мови розглядають в ньому в зіставленні з відповідними мовними явищами російської мови, постійно вказують на їхні подібності та розбіжності між ними, причому враховують також частоту вживання їх у кожній з мов. Вивчати українську мову пропонують на коротких закінчених текстах українських авторів, на прислів’ях та приказках, на афоризмах, і тут часто до них додають перекази їх російською мовою з тим, щоб перекласти їх зворотно на українську, використовуючи щойно засвоєні мовні засоби. До таких вправ наприкінці посібника додано відповідні переклади для зіставлення й самоперевірки. Кожний такий текст споряджено коротким українсько-російським словничком. До всіх вправ подано або ключі, або наприкінці посібника відповіді, чим усувається можливість закріплення небажаних помилок у пам’яті того, хто вивчає українську мову.

811.161.2

С32   

Сербенська, Олександра. Голос і звуки рідної мови/ О. Сербенська. — Львів : Апріорі, 2020. — 280 с. — (Сучасна українська лінгвістика).

У книжці викладено матеріал, що поглиблює знання з фонетики та фонології, розширює обрії бачення природи нашого усного мовлення. Подано відомості про таке складне і багатоаспектне явище, як людський голос. Розкрито значення важливих елементів комунікації, пов’язаних із поняттями слухати – чути – мовчати. Переборюючи стереотипне уявлення про звук, автор прагне показати сучасне розуміння цього феномену; звертає увагу на явище звукосимволізму, що десятиліттями було зігнороване як розділ науки про мову. Значну увагу зосереджено на основних параметрах такої характерної ознаки української мови, як милозвучність, а також на маловідомих нашій освіченій громадськості фактах, пов’язаних з історією створення нашої старослов’янської азбуки – кирилиці.

811.161.2

М31 

Масенко, Лариса. Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні/ Л. Масенко. — Київ : Кліо, 2020. — 176 с.

На сторінках текстів, що увійшли до книжки, постає жива й драматична історія боротьби громадянського суспільства та патріотичної державницької частини депутатського корпусу Верховної Ради з провідниками «руського мира» за утвердження державного статусу української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території нашої держави. Особливу увагу приділено боротьбі з дезінформацією, брехнею й маніпулятивними пропагандивними технологіями, які використовують Росія і «п’ята колона» у боротьбі за збереження в Україні російськомовних середовищ як потенційного плацдарму для подальшого загарбання українських територій.

811.161.2

Ю99 

Ющук, Іван Пилипович. Мова - найбільший скарб: статті/ І. П. Ющук ; гол. ред. Б. Будний. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2020. — 360 с.

У статтях збірника йдеться про походження й історичний розвиток української мови, висвітлюються питання про її структуру, логіку й закономірності побудови, про зв’язок мови з мисленням, про роль письменників, зокрема Тараса Шевченка, в її збагаченні й утвердженні. Дано деякі рекомендації щодо вивчення рідної мови в школі. Через етимологію знайомих для українців назв та імен розкрито її заглибленість у давнину.

Немає коментарів:

Дописати коментар