Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

четвер, 6 липня 2023 р.

Кодекс адміністративного судочинства України.

 

6 липня 2005 року Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства України.

Адміністративне судочинство — діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Змістом адміністративного судочинства є здійснення правосуддя в адміністративних справах шляхом розв'язання публічно-правових спорів.

Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Кодекс адміністративного судочинства України — кодифікований акт у сфері публічно-правових відносин, який визначає юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства. Прийнятий Верховною Радою України 6 липня 2005 року.

15 грудня 2017 року кодекс був викладений у новій редакції.

У фондах читального залу ТОУНБ є чимало книжок, збірників законів із адміністративного судочинства.

67

А31     

Адміністративне судочинство : навчальний посібник / І. М. Балакарєва, І. В. Бойко, Я. С. Зелінська [та ін.] ; ред. Н. Б. Писаренко. — Харків : Право, 2016. — 312 с.

У посібнику представлено у систематизованому вигляді матеріал, що пропонується студентам для опанування дисципліни «Адміністративне судочинство».

Зміст посібника відповідає структурі програми, за якою зазначена дисципліна викладається у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Весь теоретичний та нормативний матеріал, що включено до посібника, проілюстровано за допомогою судових актів.

67

П27  

Адміністративне судочинство: проблеми практики. / Центр політико-правових реформ. — К. : Конус-ю, 2007. — 272 с.

 У посібнику аналізується практика застосування судами Кодексу адміністративного судочинства України. Увазі читачів запропоновано приклади судових рішень, дій, бездіяльності із коротким коментарем до кожного із них та рекомендаціями щодо удосконалення судової практики. прикладами представлено майже усі розділи Кодексу адміністративного судочинства.

342(477)

А31  

Адміністративне судочинство : зб. законів. [У 2 ч.] Ч. 2. Соціальне забезпечення громадян / упоряд.: О. І. Повідайчик, Б. З. Бень, О. Є. Голуб [та ін.]. — Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. — 438 с.

Цей збірник містить Закони України, які регулюють правовідносини у сфері найпоширеніших спорів у адміністративних справах, що вирішуються адміністративними судами.

Немає коментарів:

Дописати коментар