Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

субота, 16 травня 2020 р.

День Європи в Україні


З 2003 року третьої суботи травня в Україні відзначається День Європи відповідно до Указу Президента № 339/2003 від 19 квітня 2003 року. У 2020 році День Європи в Україні припадає на 16 травня.
Для українців це особливий день. Ще з античних часів Україна є повноправною та невід’ємною частиною європейської спільноти – великої родини, об’єднаної прогресивними демократичними поглядами. Цей день – чудовий привід вкотре засвідчити прагнення України жити в мирі та злагоді, будувати своє майбутнє в колі країн об’єднаної Європи.
Пропонуємо увазі користувачів книжки із фондів нашої книгозбірні, де йдеться  про історичні, юридичні, та культурологічні аспекти сьогоднішньої Європи.


94(4)
І-90
Історія європейської ментальності / за ред. П. Дінцельбахера ; пер. з нім. В. Кам'янця. — 2-ге вид. допов. — Львів : Літопис, 2019. — 632 с.
Історію європейської ментальності від античності й до наших днів досліджено крізь призму формування i розвитку основних концептів людського життя: релігійності, сексуальності та кохання, хвороби, віку, смерті, страхів, комунікації, “свого” й “чужого”, простору i часу тощо.
Доступний виклад матеріалу заохотить до читання не тільки фахівців – істориків, культурологів, етнологів, – але й усіх, хто цікавиться культурно-історичним розвитком європейських народів.

341
К63
Комарова, Тетяна. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС : монографія / Т. В. Комарова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2018. — 528 с.
У монографії досліджено розвиток судової системи Європейського Союзу та практику тлумачення наднаціонального інтеграційного права Судом справедливості ЄС. При цьому проаналізовано еволюцію становлення організаційної системи Суду справедливості ЄС та системи процесуального права ЄС, яке спрямоване на ефективне здійснення правосуддя. Авторка доводить важливість правотлумачної практики Суду справедливості ЄС для розвитку європейської правової системи та укріплення конституційного статусу установчих договорів. Результатом осмислення правотлумачної практики Суду справедливості ЄС стало виведення особливостей реалізації правосуддя в окремих пріоритетних сферах компетенції ЄС.
Проблеми, які досліджуються у монографії, мають значення для України у зв’язку з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і важливістю судового захисту прав українських приватних осіб в ЄС.

327
Н72
Нова Європа : есеї українських інтелектуалів / упоряд. К. Зарембо. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. — 176 с.
Що криється за популярним гаслом «Україна — це Європа»? Чи лише географічне розташування та історичний контекст, чи спільні цінності та схожа ментальність? Чи потрібно Україні членство в ЄС? Як наша держава може вплинути на розвиток Європи і водночас як може змінитися сама?
У збірці есеїв «Нова Європа», ініційованій Центром «Нова Європа» та «Видавництвом Старого Лева», відомі українці-інтелектуали — історики, політики, журналісти, релігійні та громадські діячі — розповідають про своє бачення України та її місце в Європі. Вони діляться нетривіальними думками, які будуть цікаві і скептикам, і оптимістам, а також тим, хто намагається сформувати власну візію розвитку нашої країни.

349
С72
Спіцина, Ганна. Порівняльна характеристика правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / Г. О. Спіцина ;  Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Київ : Ніка-Центр, 2016. — 304 с.
Монографію присвячено комплексному дослідженню проблематики правового регулювання трудових відносин в Україні та його гармонізації з трудоправовою системою країн Європейського Союзу. Проведено порівняльний аналіз індивідуально-договірного та колективно-договірного регулювання праці в Україні та провідних країнах Європейського Союзу. В роботі зосереджується увага на ролі міжнародного законодавства про працю та його співвідношенні з нормативною базою Європейського Союзу.
Досліджено як позитивні, так і негативні аспекти європейського трудового права, які мають бути враховані Україною в процесі подальшого реформування правового регулювання відносин у сфері праці.

66.2
С 91
Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації : монографія / ред. : А. І. Кудряченко, Т. О. Метельова ; Ін-т всесвітньої історії НАН України. — Київ : Фенікс, 2014. — 444 с.
У колективній монографії проаналізовано теоретичні та практичні проблеми еволюції культурно-історичних цінностей у світлі глобалізаційних процесів, розкрито модифікації та перспективи політики мультикультуралізму у ХХІ ст., доведено провідну роль європейських демократичних цінностей у розбудові правової держави та громадянського суспільства. З урахуванням позитивного досвіду розвинутих європейських країн запропоновані напрями реформування окремих сфер української політики. Авторами визначена особлива роль європейських політичних і культурно-цивілізаційних цінностей для розвитку суспільства в майбутньому.

Немає коментарів:

Дописати коментар