Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

субота, 17 червня 2023 р.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.

17 червня Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Дата була встановлена Організацією Об'єднаних Націй 1995 року. Дату обрали на честь святкування ухвалення Конвенції ООН щодо боротьби з опустелюванням (1994 рік). Опустелювання земель та їхня деградація загрожують не лише екології, але й соціально-економічному розвитку. Адже через непридатні для експлуатації ґрунти можуть починатися голод і міграції.

         Пропонуємо вам ознайомитися з дослідженнями українських науковців. Вони є у фонді Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

4

Г90  

Грунтознавство з основами геології : підручник / І. І. Назаренко, С. М. Польчина, Ю. М. Дмитрук [та ін.]. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. — 504 с.

У підручнику викладені наукові основи ґрунтознавства та геології. Розглянуті питання будови Землі, геологічних процесів, особливостей розвитку земної кори та ґрунтотворення в четвертинному періоді генезису та еволюції ґрунтів. Висвітлені роль та функції ґрунтів у біосфері, їх основні фізичні, хімічні, біологічні властивості та режими, родючість та. шляхи Ті підвищення. Показана роль кругообігу речовин у ґрунтотворенні. Розкриті основи вчення про фактори ґрунтотворення, природні зони, класифікацію ґрунтів. Охарактеризовані головні типи ґрунтів, світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони.

631

Г90  

Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посібник / В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров [та ін.] ; ред. В. І. Купчик. — Київ : Кондор, 2014. — 414 с.

Висвітлені загальні поняття про ґрунти, їх хімічний склад, властивості, закономірності генезису та порушення ґрунтів на території України. Узагальнені агрозаходи рекультивації порушених і забруднених ґрунтів та основні агрохімічні матеріали, які використовують в агрономічній практиці, а також питання менеджменту планування та використовування ґрунтових ресурсів.

22.1

Ц 25

Цвєткова, Т. П. Математичне моделювання перенесення солей при фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених грунтових середовищах : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата техн. наук : 01.05.02 / Т. П. Цвєткова ; Тернопільський нац. технічний ун-т ім. І. Пулюя. — Тернопіль, 2016. — 20 с.

Дисертаційна робота присвячена питанням математичного моделювання процесу перенесення солей при фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених ґрунтових середовищах. Робота виконана у Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, м. Рівне Захист відбувcя у 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.01 в Тернопільському національному технічному університету імені Івана Пулюя.

22.1

Ж86 

Жуковська, Н. А. Математичне моделювання впливу тепломасоперенесення при фільтрації сольових розчинів на деформаційні процеси грунтових масивів : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 / Н. А. Жуковська ; Тернопільський нац. технічний ун-т ім. І. Пулюя. — Тернопіль : [б. в.], 2016. — 20 с. : іл.

4

Е45  

"Екологічні аспекти охорони родючості грунтів і навколишнього природного середовища" : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (17-19 травня 2006 р.) / Бережанський агротех. ін-т НАУ. — Тернопіль : Воля, 2006. — 504 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар