Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

четвер, 15 червня 2023 р.

День захисту людей похилого віку.

 

15 червня в Україні і світі відзначають День захисту людей похилого віку. Розгорнуто ця подія називається Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання відносно літніх людей і була встановлена 2011 року. Заснували свято на пленарному засіданні Генасамблеї ООН. З цією метою навіть створили спеціальну Резолюцію, в якій було зазначено, що від середини XXI століття кількість людей похилого віку на планеті може наблизитися до 20%. Головна мета свята — боротьба з віковою дискримінацією.

Дізнатися більше про права людини в Україні, зокрема літніх людей і що про це думають українці, можна, прочитавши книжки з фонду читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

316

Щ92     

Що таке дискримінація- інструкція для споживачів : посібник. — Київ : Гілея, 2016. — 52 с.

Посібник висвітлює основні аспекти, пов’язані з тематикою рівності, розмаїття і недискримінації, а також дає практичні приклади, аби допомогти читачеві зрозуміти суть дискримінації, навчитись помічати та аналізувати різні її прояви та знайти відповідь на питання «як ефективно протидіяти дискримінації». Він побудований у формі запитань та відповідей, містить ілюстрації. Посібник розрахований передовсім на громадських активістів, а також на студентів та студенток вищих навчальних закладів, які цікавляться темою прав людини та активізмом.

341

Т33      

Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : компендіум / за заг. ред.: О. В. Сердюка, І. В. Яковюка ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. — 2-ге вид., допов. — Харків : Право, 2019. — 404 с.

У виданні розглянуто теоретичні проблеми та проаналізовано практику застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших норм міжнародного права у національному правопорядку. Особливий акцент зроблено на тлумаченні Конвенції Європейським судом з прав людини. Досліджено особливості конвенційного механізму захисту прав людини: питань юрисдикції Європейського суду з прав людини, методів тлумачення Конвенції, виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини. Наведено правові позиції цього Суду щодо прав людини, які захищаються Конвенцією.

342(477)

Т34   

Тептюк, Євген Петрович. Законодавче регулювання та судовий захист права на доступ до публічної інформації в Україні : монографія / Є. П. Тептюк. — Київ : Юридична думка, 2019. — 198 с.

У монографії досліджуються проблеми законодавчого регулювання та судового захисту конституційного права на доступ до публічної інформації в Україні. Дається авторське визначення поняття конституційного права людини на доступ до публічної інформації. Аналізуються положення Закону України «Про доступ до публічної інформації» на предмет їх відповідності усталеним міжнародним принципам. Висвітлюється роль судового захисту в системі гарантування права на доступ до публічної інформації та аналізується судова практика розгляду справ щодо порушення цього права. Розглядаються актуальні питання вдосконалення законодавчого регулювання і практики судового захисту права на доступ до публічної інформації в Україні.

341

З-41      

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання (стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) / упоряд.: О. С. Бакумов [та ін.] ; НДІ проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків : Право, 2020. — 842 с. — (Практика Європейського суду з прав людини щодо України ; т. 1).

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання (стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) є першим із серії «Практика Європейського суду з прав людини щодо України». У ньому представлений комплекс рішень Суду, в яких розглядаються випадки порушень Україною як договірною стороною ст. 3 Конвенції.

Зміст збірника структурований та поділений за категоріями справ: 1) про надмірне застосування сили під час затримання, побиття затриманих осіб працівниками міліції (поліції) з метою отримання визнавальних свідчень, застосування неналежних умов тримання під вартою у відділах міліції (поліції) та ізоляторах тимчасового тримання; 2) про застосування неналежних умов тримання, побиття осіб, ненадання їм медичної допомоги при етапуванні, в «коридорах смерті», слідчих ізоляторах та установах виконання покарань; 3) про неналежне розслідування державою випадків катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання (процесуальний аспект порушень ст. 3 Конвенції).

340(477)

С91     

 Сучасне суспільство, людина, право в умовах глобальних трансформацій : монографія / кол. авт.: О. Г. Данильян [та ін.] ; за ред. О. Г. Данильяна ; Нац. юрид.ун-т ім. Я. Мудрого. — Харків : Право, 2020. — 344. с. 

Монографію присвячено дослідженню актуальних проблем інформаційного етапу розвитку суспільства, інформаційної безпеки Української держави в духовно-ціннісному вимірі, з’ясуванню соціокультурних, екзистенційних та правових проблем сучасного суспільства на тлі глобалізації та інформатизації. Важливе місце в роботі приділено проблемам осмислення та здійснення права в сучасних соціокультурних умовах. Особливістю монографії є те, що її автори розглядають проблеми сучасного суспільства у філософському, філософсько-правовому та державотворчому аспектах.

Немає коментарів:

Дописати коментар