Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

пʼятниця, 5 лютого 2021 р.

Нові книжки у відділі читального залу. Серія «Політичні портрети»

 

Серія «Політичні портрети» про відомих українців, які творили історію. Підготовлена вона за ініціативи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України у співпраці з «Парламентським видавництвом».

Автори книжок, щоб описати життєвий шлях кожного з політичних діячів, опрацювали численні архівні документи, у тому числі й ті, що не були доступними раніше. За їхніми словами кожне з видань написане популярною мовою, містить багато цікавих фактів.

Пропонуємо увазі найновіші видання серії «Політичні портрети».

94(477)

Р56

Ричка, Володимир. Володимир Великий. Лицар Духу / В. Ричка ; редкол.: О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, Центр історичної політології. — Київ : Парламентське вид-во, 2020. — 305 с. — (Політичні портрети).

У книжці розкривається історичне значення діяльності князя Володимира, доленосне значення його діянь, які заклали культурні фундаменти Києво-Руської держави і дали йому право на ім’я Великого.

Хреститель Русі став знаковим символом, першорядною фігурою історичної пам’яті для всієї східнослов’янської цивілізації. Висвітлюються форми її функціонування, засоби маніфестації та їх вплив на процеси національно-культурної самоідентифікації народів Східної Європи.

94(477)

К90

Кульчицький, Станіслав. Володимир Винниченко: «Бути чесним з собою...» / С. Кульчицький ; редкол.: О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, Центр. іст. політології. — Київ : Парламентське видавництво, 2019. — 512 с. — (Політичні портрети).

Книжка розповідає про життя і політичну діяльність Володимира Винниченка (1880–1951) — професійного революціонера, одного з керівників Української соціал-демократичної робітничої партії та Української Народної Республіки, безкомпромісного борця з ленінсько-сталінською тоталітарною системою, талановитого письменника і драматурга. Автор полемізує з поширеними в історіографії оцінками В. Винниченка як націонал-комуніста і доводить, що його світогляд не мав нічого спільного з ленінсько-сталінською системою поглядів на взаємовідносини особи, держави і суспільства.

94(477)

І-19

Іваницька, Світлана. Сергій Єфремов: «Це життя було одним суцільним подвигом неустанної праці» / С. Іваницька, Т. Демченко ; редкол.: О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса, Центр іст. політології. — Київ : Парламентське вид-во, 2020. — 568 с. : іл. — (Політичні портрети).

У виданні йдеться про життя, громадсько-політичну та наукову діяльність видатного українського вченого, публіциста, автора знаменитої «Історії українського письменства» (1911 р.) академіка Сергія Єфремова (1876–1939). Тільки на початку 1990-х рр. він повернувся до читача як один із представників старшої генерації «Розстріляного відродження». Книжка є першим науковим і водночас популярно написаним дослідженням життя й творчості цієї знакової постаті. У ній висвітлюються формування його світогляду, різнопланова діяльність, ставлення до політики російської імперської влади та більшовизму, з’ясовуються непрості стосунки з сучасниками. Показано контроверсійність оцінок доробку С. Єфремова в науковій і публіцистичній літературі.

94(477)

С20

Сас, Петро. Петро Конашевич-Сагайдачний. Чесний лицар / П. М. Сас ; редкол.: О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Центр іст. політології. — Київ : Парламентське вид-во, 2020. — 560 с. : іл. — (Політичні портрети).

У книжці ґрунтовно висвітлено біографію славетного запорозького гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, а також окреслено найважливіші віхи його владного проводу у Війську Запорозькому. Визначено час народження, соціальне походження, історичну форму прізвища, розглянуто освіту і виховання, склад родини П. Сагайдачного. На основі дослідження почерку запорозького гетьмана окреслено його психологічний портрет.

Охарактеризовано політичну і дипломатичну діяльність П. Сагайдачного, зокрема щодо укладення польсько-запорозьких угод, контактів з організаторами Ліги християнської міліції, перським шахом, московським царем, відновлення 1620 р. православної церковної ієрархії Київської митрополії. Висвітлено його комадування козацьким військом під час польсько-московської війни 1617–1618 рр. Значну увагу приділено морським битвам Хотинської війни 1621 р., а також її сухопутним операціям. Щодо цього докладно проаналізовано спадщину риторичної історіографії.

94(477)

Т89

Турченко, Федір. Микола Міхновський: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна» / Ф. Турченко ; редкол.: О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, Центр. іст. політології. — Київ : Парламентське видавництво, 2020. — 430 с.

У виданні розкривається політична біографія відомого діяча українського національно-визвольного руху Миколи Міхновського (1873–1924). На підставі широкого масиву історичних джерел, зокрема, архівних документів, споминів сучасників подій та історичних досліджень науковців, описуються дитячі і юнацькі роки Міхновського, процес його становлення як політика й ідеолога українського самостійницького руху.

Особлива увага приділяється діяльності Міхновського в роки Української революції 1917–1921 рр., зокрема, його роль у формуванні Української Центральної Ради і створенні української армії. Розкриваються еволюція його політичних поглядів, обставини трагічної смерті.

94(477)

Т41

Тимошик, Микола. Іван Огієнко: «Як ти українець...» / М. Тимошик ; редкол.: О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Центр іст. політології. — Київ : Парламентське вид-во, 2019. — 528 с. : іл. — (Політичні портрети).

Життєпис видатного діяча українського відродження Івана Огієнка (митрополита Іларіона) створено на основі нових документів, віднайдених автором у колишніх спецфондах України, а також в архівах Польщі, Швейцарії, Франції, Канади та США. Матеріал подається у властивій авторові манері художньо-документальної оповіді: ясність, популярність, аргументованість, чітка структурованість викладу, сюжетний розвиток подій. Змістові домінанти зосереджені довкола мінливих суспільно-політичних обставин, які гартували триєдине кредо цього діяча: ствердження Української держави, розвій української мови, відмосковлення Української церкви.

94(477)

С51

Смолій, Валерій. Богдан Хмельницький: полководець, дипломат, державотворець / В. А. Смолій, В. С. Степанков ; редкол.: О. Рафальський [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. — Вид. 3-тє, допов. та перероб. — Київ : Парламентське вид-во, 2020. — 752 с. : іл. — (Політичні портрети).

На ґрунтовних документальних матеріалах автори простежують основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького, показують обставини, що зумовили формування його світоглядних настанов та ціннісних орієнтацій, вплинули на політичний вибір. Гетьман, державотворець, політичний діяч, полководець, дипломат, людина — всі ці його іпостасі знайшли висвітлення на сторінках книги. Постать Б. Хмельницького змальована на широкому іcторичному тлі, де живуть і мислять десятки історичних осіб, доля яких так чи інакше переплітається з долею фундатора і володаря Української держави ранньомодерної доби.

Немає коментарів:

Дописати коментар