Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

середу, 20 липня 2022 р.

Нариси з економічної історії України.

             Автор трилогії «Нариси з економічної історії України» - Андрій Чуткий - український науковець, викладач, доктор історичних наук, доцент кафедри давньої та нової історії України КНУ імені Тараса Шевченка.

Перша книжка – «На перехресті торгових шляхів» трилогії «Нариси з економічної історії України» присвячена економічній історії, що включає розвиток ремесел, аграрного сектору та промислів, зовнішньої та внутрішньої торгівлі, грошового обігу, зародків податкової системи та зародження економічної думки на території України в IX—XV ст., з акцентуванням уваги на факторах (зокрема й позаекономічних: політична, релігійна, соціальна та інші сфери), які впливали на розвиток економіки України в зазначений період. Окремий розділ виділено для стислого огляду економічного розвитку від часу появи на українських теренах перших людських колективів і до IX ст. н. е.

2015 року у київському видавництві «Темпора» вийшла друга книжка «Становлення житниці Європи (друга половина XV – перша половина XVII ст.)» трилогії «Нариси з економічної історії України».

Фонд читального залу поповнився третьою книжкою трилогії «Нариси з економічної історії України».

330(477)

Ч-95 

Чуткий, Андрій. Нариси з економічної історії України . [Кн. 3]. Буржуазна альтернатива. Українські землі в середині XVII - другій половині XVIII ст. : монографія / А. І. Чуткий ; ред.: Ю. Олійник, О. Петренко-Цеунова. — Київ : Темпора, 2021. — 456 с. : іл.

Третя книга серії «Нариси з економічної історії України» висвітлює процеси, що відбувались у господарському житті на українських землях у часовому проміжку між серединою XVII ст. і останніми десятиліттями XVIII ст. Увага акцентується на особливостях економічних трансформацій та відмінностях у господарському розвитку різних українських історико-культурних регіонів. Процеси економічного розвитку розглядаються у зв’язку з іншими сферами життя та в загальноєвропейському контексті. Наведена стисла характеристика ключових моментів соціально-економічної та політичної історії європейської цивілізації середини XVII — другої половини XVIII ст. Обґрунтовується факт прискорення розвитку господарського комплексу Гетьманщини та частково Слобожанщини починаючи з середини XVII ст., а потому його повернення до рамок екстенсивного феодального типу, значною мірою внаслідок політики сусідніх держав — тенденція, що постійно наростала протягом XVIII ст.

Немає коментарів:

Дописати коментар