Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

середа, 16 серпня 2023 р.

Підготовка до школи. Добірка для вчителів молодших класів.

 

          Продовжуємо готуватися до нового навчального року. Наступна добірка для вчителів молодших класів допоможе педагогам більше дізнатися про життєстійкість та особливості когнітивного розвитку і зрозуміти, коли треба перенаправити дитину до психолога.

373

П32 

Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості / стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навч.-метод. посібник / кол. авт.: С. О. Богданов, А. М. Гірник, О. В. Залеська [та ін.]  ; заг. ред.: В. М. Чернобровкін, В. Г. Панок ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Центр психічного здоров'я та психосоц. супроводу. — Київ : Пульсари, 2017. — 208 с. : табл.

Навчально-методичний посібник призначено для використання в навчальному процесі системи післядипломної освіти педагогічних кадрів, вищих педагогічних навчальних закладах. Матеріали посібника містять науково-теоретичну частину, що складається з 11-ти модулів, і практичну частину у вигляді програми тренінгів по кожному модулю та алгоритм з перенаправлення дитини до психолога чи іншого спеціаліста в разі потреби. Посібник містить рекомендовану літературу для педагогів, глосарій понять з питань життєстійкості / стресостійкості, які можуть бути використані в шкільній практиці.

88

П 86

Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства : монографія / ред. : С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ : Імекс-ЛТД, 2014. — 228 с.

Монографія присвячена проблемам психологічної діагностики особливостей когнітивного розвитку сучасних молодших школярів та аналізу змін показників основних інтелектуальних здатностей за останні 25 років. Результати експериментальних досліджень, представлених у монографії, свідчать про значний вплив новітніх інформаційних технологій на когнітивну, соціальну, емоційну сфери розвитку сучасних дітей, а відтак сучасна школа повинна перебудовувати свої методи навчання і виховання у відповідності до нових умов.

74

К 77 

Кравець, В. П. Гендерна соціалізація молодших школярів : навч.-метод. посібник / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. — Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2011. — 192 с.

Посібник орієнтовано на поширення гендерних знань серед вчителів та батьків дітей молодшого шкільного віку.

 

 

 

74

Л22 

Ланцюженко, З. Веселі руханки : муз. фізкультхвилинки та розспіванки для дітей / З. Ланцюженко, С. Школьнік, Т. Бесшапошникова. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. — 79 с.

Збірка містить вправи для музичних фізкультхвилинок — ефективного засобу подолання перевтоми дітей під час навчального процесу, та розспівки — вправи для формування початкових навичок володіння співацьким голосом. Поданий матеріал сприятиме естетичному розвитку дітей. Вправи систематизовані відповідно до вікових особливостей та здібностей дітей. Для учителів музичного мистецтва, студентів коледжів та вищих навчальних закладів.

159.9

П64 

Поуль, Валентина. Психологічні умови розвитку вольової поведінки старших дошкільників та молодших школярів : монографія / В. Поуль, Л. Волошенко ; Донецький обл. ін-т післядипломної пед. освіти. — Харків : Рубашкін Д. Ю., 2019. — 304 с.

Монографія містить дослідження психологічних умов розвитку вольової поведінки у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку; теоретичне обгрунтування здійснення вольової поведінки, що визначається особливостями становлення в ці вікові періоди регулятивної та планувальної мовленнєвих функцій; доведено ефективність авторської методики формування вмінь моделювати висловлювання різних типів, яка сприяє оволодінню цими функціями мовлення, що оптимізує розвиток здатності до конструювання власної вольової поведінки.

Немає коментарів:

Дописати коментар