Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

вівторок, 5 листопада 2019 р.

Нові книжки у відділі читального залу


Представляємо підбірку якісної психологічної та педагогічної літератури від найкращих українських та закордонних педагогів та психологів, яка уміщує знання і практичні інструменти, що стануть у пригоді сучасному вчителеві.

373
Б74
Богосвятська, Анна-Марія. Сучасний урок: скарбничка прийомів рефлексії : посіб. для вчителя-практика / А. - М. Богосвятська. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. — 64 с.
Книжка присвячена темі використання рефлексії на уроці в контексті освітніх новацій і створена з метою мотивувати педагогів до застосування етапу рефлексії в навчальному процесі. У виданні подано авторські вправи, ігри, прийоми рефлексії, а також узагальнено й модернізовано найкращий практичний досвід сучасних педагогів і психологів.37
В66
Вокер, Тімоті. Як навчають у Фінляндії. Найкраща шкільна освіта / Т. Д. Вокер ; пер. з англ. Н. Лавської. — Київ : КМ-БУКС, 2018. — 232 с.
Тімоті Вокер розповідає як Фінляндія здивувала світ, коли в 2001 році її п’ятнадцятирічні школярі, що взяли участь у Міжнародній програмі з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA), отримали найбільшу кількість балів під час тестувань з математики, природничих наук і читання.
І сьогодні ця невелика північна країна продовжує лідирувати за якістю шкільного навчання. Автор докладно роз’яснює, яким чином побудовано систему освіти в Фінляндії, чому фінські школярі досягають найкращих результатів, і радить якомога ширше впроваджувати напрацьовані фінами методики та засоби навчального процесу.

37
З-67
Зливков, Валерій. Психологія педагогічного спілкування: інтегративний підхід : навч. посібник / В. Зливков, С. Лукомська. — Ніжин : Лисенко М. М., 2018. — 276 с.
У посібнику висвітлено теоретико-методологічні підходи до психології спілкування, традиційні та сучасні зарубіжні дослідження педагогічної комунікації, методики діагностики комунікативних стратегій вчителів і викладачів, шляхи формування комунікативної компетентності, зокрема й у контексті популярного нині майнфулнесс підходу. Особливо увагу приділено сучасним концепціям педагогічного спілкування та практичним методикам профілактики професійної деформації вчителів в умовах емоційно та інформаційно насиченої комунікації. Наведено психодіагностичні та психотерапевтичні методики, оволодівши якими, педагог зможе застосувати нескладні засоби психологічної самодопомоги у своїй професійній діяльності.


373
К14
Казачінер, Олена. Шкільна освіта в різних країнах світу / О. С. Казачінер. — Харків  Основа, 2019. — 94 с. — (Бібліотека журналу «Англійська мова та література» ; вип. 1).
У світовій скарбниці освіти існує незчисленна кількість цікавих речей та «родзинок», які було б варто взяти до уваги.
Автор у своїй книжці прагне адаптувати найкраще із світового досвіду до нашої країни, пропонує також огляд систем освіти у різних країнах та їх порівняльний аналіз.


           37
М15
Маклін, Алан. Мотивуюча школа / А. Маклін ; пер. з англ., передм. та заг. ред. Т. Тадеєвої. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2019. — 480 с. — (Сходи психології).
У книжці представлена оригінальна авторська модель навчальної мотивації для сучасної загальноосвітньої школи, яка має численних прихильників і послідовників серед педагогічної спільноти Великої Британії, особливо у Шотландії.
Пропонується ґрунтовний аналіз усіх аспектів функціонування сучасної школи з метою пошуку відповіді на три головні запитання: чому одні учні мотивовані для навчання в школі, а інші з аналогічними інтелектуальними здібностями — ні, чому одні й ті самі учні мотивовані для навчання в одних класах та школах і не мотивовані в інших, а найголовніше — як зробити так, щоб діти в школі хотіли вчитися? Автор ретельно описує свою «мотиваційну матрицю», окремі шари якої уподібнює системі лінз для «наведення на різкість» при огляді різних горизонтів «мотиваційної» школи.

373
Н15
Навчальний проект у школі / кол. авт.: О. Гриценко, І. Кураш, І. Косенко [та ін.] ; упоряд. Ж. Сташко. — Київ : Вид. дім «Перше вересня», 2018. — 112 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»).
Книжка допоможе вчителю скласти загальну картину про історію виникнення методу проектів, розкриє основні поняття й ознаки проектної технології.
Практична частина книжки містить визначення організації проектної діяльності учнів на уроці, у школі, у позаурочній роботі, характеристику етапів роботи над проектом. Детально прописано діяльність учасників проекту. Подано зразки навчальних проектів, організованих як в урочний, так і в позаурочний час. Запропоновано проекти, цікаві найперше своїми темами, завданнями, рольовими навантаженнями.


37
Р24
Расфельд, Маргрет. Школа на старті : мотивація до дії / М. Расфельд, Ш. Брайденбах ; пер. з нім. Р. Чорнюка. — Львів : Літопис, 2018. — 136 с.
Перед вами - книга про сучасну освітню ініціативу, яка бурхливо розвивається в Німеччині. Діячі цієї ініціативи, які є авторами книги, розповідають, як припинити гонитву за успішністю і почати вчитися з задоволенням, цифри і тести замінити людяними стосунками, чіткий навчальний план — цікавим експромтом, а замість нудних виконавців виховувати геніїв. Змінюймо освіту разом.

Немає коментарів:

Дописати коментар