Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

вівторок, 28 липня 2015 р.

Новинки видавництва Імекс-ЛТД


   Побудова кар’єри : навч.-метод. посіб. / за ред. О. В. Мельника. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. —172 с.
Навчально-методичний посібник «Побудова кар’єри» (для педагогічних працівників) є складовою створеного співробітниками лабораторії трудово­го виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН Украї­ни програмно-методичного комплексу «Побудова кар’єри» для 10-11 класів, який має на меті формування компетентності старшокласника у виборі про­фесії й успішної реалізації в майбутньому професійної кар’єри. Структура і зміст посібника відповідає навчальній програмі профорієн­таційного спрямування «Побудова кар’єри», яка розроблена у варіанті 70 го­дин. У ньому розкриті основні теоретичні положення, якими мають оволодіти старшокласники в процесі вивчення заданих програмою розділів і тем. Нав­чально-методичний посібник може бути використаний педагогами також під час обраної ними програми «Побудова кар’єри» у варіанті 9, 17 і 35 годин і вчителями-предметниками, класними керівниками, шкільними психологами і соціальними педагогами під час реалізації інших профорієнтаційних заходів у старшій школі.


Фізичне виховання учнів початкових класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / за ред. М. Д. Зубалія. ­­ Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 172 с.
У посібнику розкрито особливості формування вмінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4-х класів загальноосвітньої школи, проаналізовано сучасний стан фізичного виховання учнів початкових класів  у позакласній роботі.
Для вчителів фізичної культури, керівників і тренерів спортивних секцій, аспірантів, батьків. 

Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / за ред. М. Д. Зубалія. Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 172 с.
У навчально-методичному посібнику розкрито  історію становлення й розвитку поняття «позакласна робота», проаналізовано сутність і зміст спортивної діяльності, розкрито особливості фізичного виховання, проведено сутнісний аналіз термінології і змісту позакласної роботи, визначено сутність і зміст туризму в літературі та інші теми.

Для вчителів фізичної культури, викладачів фізичного виховання, тренерів спортивних секцій, аспірантів, батьків та читачів, які цікавляться питаннями фізичного виховання.

Фізичне виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / за ред. М. В. Тимчика. Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 172 с.
 У посібнику теоретично обґрунтовано фізичне виховання підлітків у процесі ігрової діяльності, розроблено педагогічні умови підвищення ефективності фізичного виховання підлітків, запропоновано рекомендовані плани-конспекти з волейболу, баскетболу, футболу, гандболу.
     Для вчителів фізичної культури, тренерів спортивних секцій, аспірантів, батьків.      

    


Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. В. М. Оржеховської.   Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 172 с.
У посібнику представлені теоретико-методологічні засади створення превентивного виховання середовища загальноосвітнього навчального закладу, окреслена партнерська взаємодія, моніторинг процесу формування превентивного виховного середовища, його педагогічний менеджмент. 


            Ольга Біляшевич,
           бібліотекар відділу читального залу

Немає коментарів:

Дописати коментар