Шановні користувачі!

Шановні користувачі!

Цей блог створено відділом читального залу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сподіваємося, що для відвідувачів мережі цей блог буде цікавим джерелом нової інформації про події та життя нашої бібліотеки, новинки в світі книг.

Людмила Рюміна, завідувачка відділу читального залу Тернопільської ОУНБ

четвер, 26 жовтня 2023 р.

Батько карпатоукраїнського народу.

 

26 жовтня 1938 року Августин Волошин був призначений новим прем'єр-міністром автономного уряду Підкарпатської Русі.

Карпатська Україна (до 26 жовтня 1938 Підкарпатська Русь) — автономна республіка у складі Чехо-Словаччини в 1938–1939 рр., Українська незалежна держава — в основному на гірській частині території Закарпаття з 15 березня до кінця травня 1939 року.

Августин Волошин — Герой України, президент Карпатської України (1939), видатного культурного, громадсько-політичний і державний діяч, загальновизнаний лідер українського національно-культурного напряму в міжвоєнному Закарпатті, з іменем якого цілком закономірно пов’язують національне відродження закарпатських українців у першій половині ХХ ст.

94(477)

В26 

Вегеш, Микола. Августин Волошин - будівничий української державності за Карпатами / М. Вегеш, С. Віднянський ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. — Вид. 2-ге. — Київ : Парламентське вид-во, 2021. — 472 с. : іл. — (Політичні портрети).

У книзі висвітлюється життєвий шлях і багатогранна діяльність Августина Волошина (1874–1945). Розповідається про історичні умови формування світогляду, національно-культурної орієнтації та політичних поглядів А. Волошина, його церковно-релігійну, культурно-освітню, педагогічну і громадсько-політичну працю та діяльність на чолі автономного уряду Підкарпатської Русі — Карпатської України і внесок у розбудову карпато-української державності напередодні Другої світової війни, а також про життя в еміграції і останні дні президента Карпатської України, закатованого 75 років тому в радянських в’язницях. Автори акцентують увагу на дискусійних питаннях, пов’язаних насамперед з політичною діяльністю Волошина та оцінкою Карпатської України як одного з етапів українського державотворення і феномену української історії. 

Немає коментарів:

Дописати коментар